eesti keeles
 
KIRJALIK JA SUULINE TÕLGE
SAKSA - EESTI - SAKSA KEEL
 
Diplomsprachmittlerin Silvi Wiezer  
 
Rahvusvaheliste kontaktide sõlmimisel ja hilisemal koostööpartneritega suhtlemisel on olulise tähtsusega vastava maa keele ja tavade hea tundmine.
 
Olles Eestis ja Saksamaal juba üle kümne aasta vabakutselise diplomeeritud vannutatud tõlgi ja tõlkijana edukalt tegev, olen ma hea meelega nõus ka Teile oma teadmiste ja kogemustega abiks olema.
 
Huvipakkuv peaks Teie jaoks olema tõlketeenuse (järel- ja simultaantõlge) Saksamaal kohapeal ostmise ja kirjalike materjalide korrektsesse saksa keelde tõlkimise võimalus.
 
Minu viimaste aastate töövaldkonnad on olnud järgmised: Euroopa Liit, haldusjuhtimine, pressi- ja avalikkussuhted, majandus, kaubandus, rahandus, farmaatsia, ehitus, ettevõtlus, kohtudokumendid, Saksamaal notariaalset kinnitust vajavate äri- ja juriidiliste dokumentide tõlge.
 

Teid huvitavatele täiendavatele küsimustele vastan ma alati meeleldi.

 
Lehekülje alusesse
 
Kontakt
 
Aktualiseeritud: 20. veebruar 2016